Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

I. DANE PODSTAWOWE I STATUS SZKOŁY

1. Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku .

2. Siedziba szkoły: ul. Pionierów 7, 11-015 Olsztynek

3. REGON: 

4. Status: szkoła niepubliczna, prowadzona przez jednostkę inną niż samorządowa.

5. Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, siedziba: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa.

6. Katolicki charakter szkoły: wynika z dekretu Arcybiskupa  Metropolity Warmińskiego

7. Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

8. Organ rejestrowy: Gmina Olsztynek.

9. Cykl kształcenia: Cykl kształcenia trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.

10. Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Izabela Nawacka - dyrektor szkoły.

Metadane

Data publikacji : 09.02.2021
Data modyfikacji : 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Nawacka
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Nawacka

Opcje strony

do góry