Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

I. DANE PODSTAWOWE I STATUS SZKOŁY

1. Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach
2. Siedziba szkoły: Jajczaki 10, 98-324 Wierzchlas.
3. REGON: 101470800
4. Status: szkoła publiczna, prowadzona przez jednostkę inną niż samorządowa.
5. Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, siedziba: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa.
6. Katolicki charakter szkoły: wynika z dekretu Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.
7. Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Łodzi, delegatura w Sieradzu.
8. Organ rejestrowy: Gmina Wierzchlas.
9. Cykl kształcenia: Cykl kształcenia trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.
10. Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Piotr Makos - dyrektor szkoły.

Metadane

Data publikacji : 04.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Makos

Opcje strony

do góry