Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

I. DANE PODSTAWOWE

Dane podstawowe

  1. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie
  2. Siedziba szkoły: ul. Kościelna 7, 87 - 320 Górzno.
  3. REGON 341345960
  4. Status:szkoła niepubliczna na prawach szkoły publicznej, prowadzona przez jednostkę inną niż samorządowa.
  5. Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich (siedziba: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa).
  6. Katolicki charakter szkoły: wynika z dekretu Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego
  7. Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
  8. Organ rejestrowy: Starosta Powiatu Brodnickiego.
  9. Cykl kształcenia: trwa trzy lata dla absolwentów gimnazjum oraz cztery lata dla absolwentów szkoły podstawowej. Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego.
  10. Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Maria Szwedowska – dyrektor szkoły.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maria Szwedowska

Opcje strony

do góry