Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

I.DANE PODSTAWOWE I STATUS SZKOŁY

  1. Nazwa szkoły: Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie.
  2. Siedziba szkoły: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa.
  3. REGON 243510833
  4. Status: szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę inną niż samorządowa.
  5. Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich (siedziba: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa).
  6. Katolicki charakter szkoły: wynika z dekretu Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.
  7. Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Częstochowie.
  8. Organ rejestrowy: Prezydent Miasta Częstochowy.
  9. Cykl kształcenia: trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Uczeń na zakończenie nauki otrzymuje świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.
  10. Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Violetta Błasiak – dyrektor szkoły.

Metadane

Data publikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Błasiak

Opcje strony

do góry