Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Status prawny szkoły

  1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  2. Siedziba szkoły: Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa
  3. REGON 302257923
  4. Status: szkoła niepubliczna, prowadzona przez jednostkę inną niż samorządowa.
  5. Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich (siedziba: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa).
  6. Katolicki charakter szkoły: wynika z dekretu Biskupa Diecezji Włocławskiej.
  7. Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Koninie, ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin.
  8. Organ rejestrowy: Gmina Kłodawa
  9. Cykl kształcenia: Cykl kształcenia trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.
  10. Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Anna Prętkiewicz – dyrektor szkoły.

Metadane

Data publikacji : 03.03.2021
Data modyfikacji : 03.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Prętkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Anna Prętkiewicz

Opcje strony

do góry