Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

I. DANE PODSTAWOWE I STATUS SZKOŁY

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce.

2. Siedziba szkoły: 43-353 Porąbka, ul. Kozubnicka 5.

3. REGON: 384320454

4. Status: szkoła publiczna, prowadzona przez jednostkę inną niż samorządowa.

5. Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, siedziba: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa.

6. Katolicki charakter szkoły: wynika z dekretu biskupa bielsko - żywieckiego.

7. Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w Bielsku - Białej.

8. Organ rejestrowy: Gmina Porąbka.

9. Cykl kształcenia: Cykl kształcenia trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.

10. Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Lidia Nowotarska - dyrektor szkoły.

Metadane

Data publikacji : 18.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Lidia Nowotarska Szkoła Podstawowa

Opcje strony

do góry