Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

I. DANE PODSTAWOWE I STATUS SZKOŁY

  1. Nazwa szkoły:  Publiczna  Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu
  2. Siedziba szkoły:  Czempisz 38,62-874 Brzeziny
  3. REGON 302231007
  4. Status: szkoła publiczna, prowadzona przez jednostkę inną niż samorządowa.
  5. Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa).
  6. Katolicki charakter szkoły: wynika z dekretu BISKUPA KALISKIEGO.
  7. Organ nadzoru pedagogicznego: Kurator Oświaty w Poznaniu. Delegatura w Kaliszu.
  8. Organ rejestrowy: Gmina Brzeziny.
  9. Cykl kształcenia: Cykl kształcenia trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.
  10. Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Kamila Kowalczyk – dyrektor

Metadane

Data publikacji : 26.04.2021
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Kowalczyk
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Kowalczyk

Opcje strony

do góry