Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

I. Dane podstawowe i status szkoły

  1. Nazwa szkoły: Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.św. Antoniego z Padwy  w Częstochowie.
  2. Siedziba szkoły: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa; ul. Bohaterów Katynia 40/42 , 42-208 Częstochowa.
  3. REGON 243077537
  4. Status : szkoła niepubliczna, prowadzona przez jednostkę inną niż samorządowa.
  5. Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich (siedziba: ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa).
  6. Katolicki charakter szkoły: wynika z dekretu Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.
  7. Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Częstochowie.
  8. Organ rejestrowy: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
  9. Cykl kształcenia: Cykl kształcenia trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.
  10. Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: Violetta Błasiak – dyrektor szkoły.

Metadane

Data publikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Błasiak

Opcje strony

do góry